Projektowanie i modernizacja systemów oczyszczania

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.


  Bio-Ecology Services prowadzi działalność również w zakresie projektowania obiektów ochrony środowiska wykorzystując najnowsze rozwiązania i technologie przy współpracy specjalistów z Irlandii, Wielkiej Brytanii i USA.
   Najczęściej projektowane instalacje to biologiczne oczyszczalnie ścieków. Wykorzystując nasze doświadczenie inwestor współuczestniczy w pracach projektowych, a każdy element składowy projektu jest z Nim konsultowany. Nasz dział projektowy ma na swoim koncie około 100 opracowań wykonanych lub będących w trakcie realizacji na terenie całego kraju.

  Posiadamy szerokie doświadczenie również w zakresie rekultywacji gruntów i wód zdegradowanych lub zanieczyszczonych wyciekiem olejów lub ropopochodnych.
  W ofercie swojej posiadamy urządzenia służące zbieraniu i separacji wyżej wymienionych substancji. Projekty, które wykonujemy  stanowią  szeroki  przekrój zastosowań w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

    Zakres naszej działalności to:
 1. Projektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków dla przemysłów:
  • tłuszczowego,
  • mięsnego,
  • mleczarskiego,
  • przetwórstwa spożywczego.
 2. Tworzenie układów do zbierania i separacji olejów i benzyn ze środowiska i zbiorników.
 3. Realizacja systemów do oczyszczania gleb zanieczyszczonych węglowodorami lub innymi związkami organicznymi.
 4. Opracowania - programy rekultywacji terenów zdegradowanych.
 5. Operaty wodno-prawne na pobór wód podziemnych, powierzchniowych, wprowadzanie scieków do wód lub do ziemi.
 6. Raporty odziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 7. Przeglądy ekologiczne instalacji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 8. Ekspertyzy oczyszczalni ścieków.
 9. Doradztwo w zakresie ochrony środowiska.


 Wytyczne dla inwestorów wynikające z aktualnych przepisów.