KONTAKT

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. o.o.
02-678 WARSZAWA
ul. Narocz 3

  tel. 0-22 647 39 45, 647 06 83-84
 fax: 0-22 647 06 85

    
For further information in english
please contact us on
 

 

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000061161

Kapitał zakładowy 50 000 zł
NIP: 521-008-22-60
Regon  010181637