Technologie odtłuszczania

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

str.

Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. a ochrona środowiska................

7
Odtłuszczanie odpadów olejowych w Zakładach Tłuszczowych "Kruszwica" S.A. 
K. Mróz...................................................................................................13
Odtłuszczanie i rekultywacja wylewiskowego gruntu w Brześciu nad Gopłem 

Danuta Garus, Jacek Kiepurski, Jan Siuta................................................

15
Roślinne zagospodarowanie wylewiska wywaru białkowo-ttuszczowego 
Jan Siuta................................................................................................23
Nawozowe użytkowanie wywarów z utylizacji surowców poubojowych 
Jan Siuta, Grażyna Wasiak .....................................................................25
Mikrobiologiczna degradacja tłuszczów pochodzenia zwierzęcego 
Danuta Garus.........................................................................................35
Biodegradacja tłuszczy naturalnych przy użyciu preparatów bakteryjnych 

Gerard Buraczewski, Monika Nowakowska, Agnieszka Witkiewicz..............

39
Instalacja do odzysku tłuszczu, białka i substancji amonowo-fosforanowych z wód technologicznych w przemyśle mięsno-drobiarskim 
Roman Buczkowski, Henryk Kozakiewicz .................................................45
Pozyskiwanie tłuszczu technicznego z odpadów poubojowych 
Anna Konarzewska.................................................................................47
Eksploatacja oczyszczalni ścieków MZPOW "Agros - Tarczyn" sp. z o.o. w Tarczynie pracującej w oparciu o wyselekcjonowane kultury bakteryjne 
Andrzej Chojak.......................................................................................51
Możliwości wykorzystania włóknin polipropylenowych do usuwania substancji olejowych ze ścieków 

Jolanta Kałużka, Marek Lebiedowski, Jolanta Palczewska ..........................

57
Skuteczne metody pozbywania się nadmiaru tłuszczu w oczyszczalniach ścieków, kanalizacji oraz glebie 
Jacek Kiepurski ......................................................................................65
Jak zagospodarować zatłuszczoną ziemię okrzemkową? 
Jan Siuta................................................................................................71
Próby określenia biodegradacji ośrodków natłuszczających, otrzymanych na bazie kwasów porafinacyjnych oleju rzepakowego  
Krzysztof Śmiechowski, Jolanta Molik ......................................................75
Biologiczne wspomaganie oczyszczania ścieków i uzdatniania osadów 
Jacek Kiepurski ......................................................................................87
Urządzenia do zbierania oleju i tłuszczy oraz separowania ich ze środowiska wodnego 
Jacek Kiepurski ......................................................................................91
Zasada działania, budowa, zastosowanie taśmowych pras filtracyjnych PMP AQWA 

Waldemar Wojcieszek ............................................................................

95