SUPER-SZAMBEX

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

 

    Jest preparatem przyśpieszającym rozkład związków organicznych w szambach oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków. Dzięki regularnemu stosowaniu preparatu uzyskuje się poprawę parametrów ścieków (ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, EE-tłuszcze, itd...), oraz znaczne redukcje ilości osadów dennych, likwidację odorów oraz likwidację kożuchów często powstających na powierzchni zbiorników retencyjnych.
Użycie preparatu Super-Szambex warunkuje prawidłową pracę przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie flora bakteryjna powinna być dobrze rozwinięta w zbiorniku retencyjnym oraz w złożu doczyszczającym, znajdującym się pod drenażem. Szczególnie dobre efekty uzyskano przy użyciu Super-Szambexu w przydomowych oczyszczalniach ścieków typu Nevexpol, 
Delfin i Sanitech.
         
         
       Preparat został wyprodukowany w oparciu o kultury bakteryjne "Bio-Sol" produkowane przez angielską firmę Microferm ltd. 
       Super-Szambex uzyskał pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

SUPER-SZAMBEX 480g jest preparatem przystosowanym do użytkowania
w domach jednorodzinnych posiadających zbiorniki asenizacyjne bezodpływowe
lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.


INSTRUKCJA DAWKOWANIA

 Dawka inicjalnaDozowanie okresowe
Zbiornik asenizacyjny16 łyżek stołowych - 240g4 łyżki stołowe - 80g
raz na miesiąc
Przydomowa oczyszczalnia ścieków16 łyżek stołowych - 240g2 łyżki stołowe - 40g
raz na 2 tygodnie

Określoną ilość preparatu należy rozpuścić w 10 litrach letniej wody, odczekać 40 - 60 minut (w tym czasie delikanie kilka razy mieszać) i wlać do systemu kanalizacyjnego. Następnie na kilka sekund odkręcić bieżącą wodę.
Posiadamy również opakowania 240g zalecane do użycia okresowo w domkach letniskowych.UŻYWAJĄC MIKROBIOLOGICZNYCH PREPARATÓW
PRZYŚPIESZAJĄCYCH UTYLIZACJĘ ŚCIEKÓW, NALEŻY OGRANICZYĆ DO MINIMUM STOSOWANIE SILNYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
ORAZ WYBIELACZY OPARTYCH NA CHLORZE !!!

SUPER-SZAMBEX można otrzymać pocztą za zaliczeniem lub zwykłą przesyłką po dokonaniu przedpłaty na nasze konto  wcześniej składając zamówienie:
- telefonicznie:0-22 647 39 45,
- faxem:0-22 647 06 85,
- e-mailem:bes@bio-ecology.pl
(należy podać dane adresowe,  ilość zamawianych opakowań oraz dane do wystawienia faktury) 

Aktualna cena detaliczna wynosi 43,00 zł,
Cena hurtowa obowiązująca  przy zamówieniu minimum 28 szt. wynosi 35,99 zł.

STOSUJĄC SZAMBEX CHRONISZ SIEBIE I ŚRODOWISKO NATURALNE