Oczyszczanie kanalizacji wykorzystując hodowle mikroorganizmów

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.


                                                 

   Bio-Ecology Services  Sp. z o.o.  proponuje czyszczenie rur kanalizacyjnych wykorzystując preparaty bakteryjne powodujące rozkład związków organicznych (tłuszcze, odpady z przetwórstwa spożywczego) do postaci dwutlenku węgla i wody.
    Na ściankach rur kanalizacyjnych następuje stopniowe osadzanie się osadu będącego mieszanką związków organicznych (70%) i mineralnych. To właśnie związki organiczne takie jak tłuszcze, skrobia odpowiedzialne są za tworzenie się warstwy osadu na wewnętrznych ściankach rur. Rozkład ich będzie w pierwszej fazie powodował odrywanie się "grudek" osadu ze ścianek, a przy stałym dozowaniu preparatu pełne oczyszczenie rur jakie jest niemożliwe do osiągnięcia metodami mechanicznymi czy chemicznymi. Proces oczyszczania trwa 10-20 dni.

     
      
      Zaletą procesu biologicznego oczyszczania jest:
  • łatwość stosowania metody (tylko dozowanie preparatu),
  • całkowity brak negatywnego oddziaływania preparatu na rury i ich łącza,
  • utrzymanie powierzchni wewnętrznej rur w czystości, co przedłuża ich żywotność,
  • niski koszt oczyszczania.

 

Rura zanieczyszczona grubą warstwą osadu (po 2 tygodniach dozowania preparatu uzyskano efekt całkowitego oczyszczenia)