GALERIA II

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

     
            
           
 
 
Rolka perforowana tkaniny
 adsorpcyjnej RP-18.
    
Taśma Mop (CMF STD).
  
Siateczkowata  budowa taśm Mop.
     
     
     
    
RP-18 wykorzystana do
zabezpieczenia odpływu przed przedostaniem się filmu olejowego
 
Zabezpieczenia torowiskprzed węglowodorami
wykorzystując tkaninę RP-18.
  
Rolki RP-18 rozłożone
na wybrzeżu pochłaniają
olej po awarii tankowca.
 
  
  
Mop ręczny do zbierania olejów i benzyn z każdej powierzchni.
 
Zestaw szybkiej pomocy na
wyposażeniu każdej
firmy, gdzie występuje
zagrożenie rozlania oleju
lub benzyny