Utylizacje odchodów zwierząt hodowlanych

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.


       

   Bio-Ecology  Services  Sp. z o.o. posiada doświadczenia związane z biodegradacją odchodów zwierząt hodowlanych, gromadzonych zwykle w zbiornikach bezodpływowych z założeniem użycia ich do nawożenia łąk i pól w późniejszym okresie. 
   W czasie  eksploatacji takich systemów okazało się, że są dwa zasadnicze problemy:


- po kilkumiesięcznym okresie gromadzenia powstaje na powierzchni kożuch 
  uniemożliwiający często możliwość   wydobycia odchodów,
- ładunek zanieczyszczeń często zestalonych odchodów jest tak duży, że użycie ich
  jako nawozu jest tylko możliwe po ich wcześniejszym rozcieńczeniu,
- wywożenie na pola surowych odchodów jest niezgodne z aktualnymi przepisami.

Nasza oferta rozwiązania problemu jest w realizacji prosta i niedroga. Polega na:
  • doborze odpowiednich szczepów bakteryjnych przez naszą firmę,
  • zaszczepieniu ich w zbiorniku z odchodami zwierzęcymi,
  • uruchomieniu mieszania zawartości zbiornika.

          Jednym z przykładów jest rozkład gnojowicy w dwóch zbiornikach o pojemności 5000 m3 każdy, gromadzonej przez wiele lat funkcjonowania jednego z największych w Polsce PGR w Kołbaczu. Wydostające się odory oraz przekroczenie czasu gromadzenia odchodów, spowodowały wydanie decyzji władz ochrony środowiska o natychmiastowym usunięciu zawartości zbiorników. Na powierzchni znajdował się ok. 2 m grubości kożuch z zestalonej gnojowicy ( zdjęcie nr 1 i 2 )

         Usunięcie wymagało montażu dźwigu, a następnie gnojowicę należało poddać utylizacji. Koszt powyższych działań znacznie przewyższał możliwości finansowe PGR. Oferta naszej firmy pozwoliła rozwiązać problem "dwóch zbiorników z gnojowicą i odorami". Efektem zaszczepienia kultur bakteryjnych było:  • zlikwidowanie kożucha,

  • znaczne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń (ponad 60% redukcji),

  • likwidacja odorów,

  • doprowadzenie gnojowicy do postaci płynu o wartościach nawozowych (poprzez monitorowanie czasu trwania procesu rozkładu związków organicznych),

  • otrzymanie zezwolenia na zastosowanie upłynnionej gnojowicy do nawożenia pól i łąk.