Rekultywacje lagun osadowych oraz zlewisk nieczystości

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

WYLEWISKO ODPADÓW TŁUSZCZOWYCH:fragment wylewiska
- stan przed
rozpoczęciem prac
maj 1996r- stan biologicznej rekultywacji gruntu wylewiska jw. w czerwcu 1999r


          Jeszcze dość częstym widokiem w naszym krajobrazie są pozostawione lub nadal wykorzystywane zlewiska nieczystości, wyrobiska z ciekłymi odpadami czy laguny osadowe. Miejsca te oprócz szpecenia krajobrazu są często źródłem odorów oraz skażenia okolicznych terenów. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań, aby zawartość lagun czy zlewisk przetworzyć na formę bezpieczną dla środowiska naturalnego, a cały teren poddać rekultywacji.
         Jednym z najtańszych sposobów oczyszczenia środowiska jest bioremediacja zanieczyszczeń przy użyciu specjalnie selekcjonowanych szczepów bakteryjnych, a następnie wprowadzenie szaty roślinnej na cały teren.      Oferujemy:
  • wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych likwidacji wylewisk i lagun,
  • doradztwo i nadzór nad wdrożeniem technologii,
  • wykonawstwo w części lub pełnym zakresie.

            Jednym z większych projektów realizowanych przez naszą firmę była biodegradacja odpadów tłuszczowych (osady z oczyszczalni ścieków Zakładów Tłuszczowych "KRUSZWICA" S.A.) deponowanych przez wiele lat w wyrobisku po eksploatacji żwiru i piasku oraz techniczna i biologiczna rekultywacja gruntu. Możecie Państwo zapoznać się z Raportem "Odtłuszczanie i rekultywacja wylewiskowego gruntu w Brześciu nad Gopłem", który został zamieszczony w materiałach I-szej Konferencji Naukowo-Technicznej nt.; "Technologie odtłuszczania ścieków, odpadów, gruntów".  Prezentacja zdjęciowa