Likwidacja odpadów tłuszczowych

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.

 
       
         Tłuszcze będące odpadem poprodukcyjnym stanowią często problem dla oczyszczalni ścieków oraz zakładów produkcyjnych, które je wytwarzają. Problemy z jakimi zgłaszają się do nas najczęściej klienci to:
-    kożuch tłuszczowy powstający na powierzchni
     komór  napowietrzania oczyszczalni ścieków,
-    blokowanie się osadników wstępnych poprzez gromadzący 
     się w nich ndmiar tłuszczu,
-    pozbywanie się tłuszczy gromadzących się w odtłuszczownikach i kanalizacji,
-    pozbywanie się tłuszczu z komór z osadem surowym i nadmiernym,
-    likwidacja odpadów tłuszczowych powstających w procesie produkcji,
-    likwidacja tłuszczy w odpadach na wylewiskach i lagunach osadowych.

           
      Powyższe problemy rozwiązujemy wykorzystując szczepy bakteryjne przeznaczone do rozkładu tłuszczy, zaszczepiając je w miejscu ich powstawania lub wykorzystując do tego celu bioreaktor, w którym następuje ich rozkład do postaci dwutlenku węgla i wody.


                  Poniżej   przedstawiamy tabelę   pokazującą   stopień redukcji tłuszczu zebranego z odtłuszczownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kielcach. Badania były prowadzone przez technologa w/w oczyszczalni. 

  

Tabela 1: Wyniki prób laboratoryjnych biodegradacji tłuszczów przy udziale różnych kultur bakteryjnych:

DATA

CZAS POBORU

Komora 1 Bakterie GF

Komora 2 Bakterie AB

Komora 3 Bakterie AB+GF

ChZT
mg/dm3

EE
mg/dm3

ChZT
mg/dm3

EE
mg/dm3

ChZT
mg/dm3

EE
mg/dm3

26.10.99

Próba zerowa

15 700

64 640

11 500

64 640

15 000

64 640

29.10.99

Po 3-ech dobach

31 800

45 662

2 100

11 214

7 000

9 220

31.10.99

Po 5-ciu dobach

294 500

14 992

1 600

3 394

2 500

2 914

02.11.99

Po 7-miu dobach

20 400

11 042

1 400

337

1 500

155

05.11.99

Po 10-ciu dobach

9 300

5 430

400

42

740

87

Finalny % redukcji

40,8%

91,6%

96,5%

99,9%

95,1%

99,8%