Biologiczne wspomaganie oczyszczania ścieków

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.


           Wspomaganie biologiczne to termin, którego używamy dla określenia techniki zwiększania wydajności biologicznej systemu oczyszczania ścieków poprzez zaprogramowany dodatek odpowiednich szczepów bakteryjnych. 
         Doświadczenie nasze w tym zakresie opieramy na wykorzystaniu naturalnie występujących bakterii, które zostały wyselekcjonowane i zakonserwowane, a następnie dokładnie dobrane dla osiągnięcia zamierzonych celów. Organizmy wyprodukowane technikami inżynierii genetycznej mogłyby również znaleźć tu zastosowanie, ale jak dotąd pracujemy jedynie z bakteriami występującymi naturalnie. Ma to tę zaletę, że nie istnieje groźba wprowadzenia do środowiska bakterii o nieznanym metabolizmie, co mogłoby dać nieprzewidziane efekty uboczne, podobnie jak to było z wieloma produktami przemysłu chemicznego.


            W praktyce wspomaganie biologiczne oczyszczania ścieków realizujemy zgodnie z następującymi procedurami:
 • przygotowanie preparatu bakteryjnego w oparciu o badanie próbek osadu czynnego lub ścieków surowych,
 • opracowanie instrukcji przygotowania i dozowania szczepów bakteryjnych do systemu oczyszczania,
 • zaszczepienie bakterii w systemie (10-14 dni),
 • codzienne dozowanie dawek podtrzymujących proces,
 • monitoring procesu wspomagania biologicznego.

            Dotychczasowe doświadczenia użycia szczepów bakteryjnych pozwoliły określić zalety płynące z ich stosowania:

 1. Poprawę struktury osadu czynnego:
  • poszerzenie gamy bakteryjnej osadu czynnego,
  • większą odporność osadu czynnego na przeciążenia ładunkiem zanieczyszczeń,
  • w przypadku zakłócania pracy oczyszczalni ścieków nadmiarem tłuszczów rozbudowanie w osadzie czynnym flory bakteryjnej przeznaczonej do ich rozkładu,
  • eliminację bakterii nitkowatych,
  • zwiększenie przyswajalności fosforu przez bakterie.
 2. Poprawę parametrów ścieków oczyszczonych.
 3. Zmniejszenie ilości osadu nadmiernego.
 4. Łatwiejsze odwadnianie osadu.
 5. Poprawę sedymentacji osadu.
 6. Bardziej stabilną pracę oczyszczalni (większą odporność na przeciążenia).
 7. Likwidację odorów.
 8. Likwidację kożucha powstającego na powierzchni komór napowietrzania.

EFEKTY ZASTOSOWANIA WSPOMAGANIA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZY REDUKCJI CHZT


   
  Stosowane przez nas biopreparaty są całkowicie bezpieczne:
 • nietoksyczne,
 • nie zanieczyszczające,
 • nie żrące,
 • nie powodujące korozji,
 • nie mające szkodliwego oddziaływania na ludzi i zwierzęta,
 • całkowicie nieszkodliwe dla roślin,
 • zawierające tylko niepatogenne bakterie,
 • umieszczone są na liście EPA,
 • posiadają atest DTI i PZH.

          Mikroorganizmy przetwarzają odpady i używają ich jako źródło pożywienia przy wzroście i mnożeniu się, aż do całkowitej likwidacji odpadów. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie wyprodukować, specyficzne dla danego problemu, wysokospecjalizowane kultury bakteryjne, posiadające ogromną zdolność przerabiania tych odpadów organicznych.
            Preparaty dostarczane przez nas składają się z nieszkodliwych bakterii, które jako swoje źródło pożywienia zużywają martwą substancję organiczną. Są to produkty całkowicie neutralne. Organizmy użyte w tej produkcji zaliczane są do klasy I organizmów (ATCC) i zatwierdzone są przez organy inspekcji USDA. Produkt pozbawiony jest Salmonelli oraz wszelkich bakterii patogennych.