O FIRMIE

BIO-ECOLOGY SERVICES Sp. z o.o.


          

          Firma Bio-Ecology Services powstała w 1992r. i od początku swojego istnienia zajmuje się rozwiązywaniem problemów dotyczących zanieczyszczania środowiska i jego ochrony czemu służy zespół wysokokwalifikowanych, w tej dziedzinie, specjalistów. 
         
         Domeną firmy są działania w zakresie ochrony środowiska oparte głównie na stosowaniu biotechnologii, która pozwala osiągnąć efekty nie możliwe do uzyskania metodami mechanicznymi, czy chemicznymi. Metody biologiczne są bardziej przyjazne środowisku, ponieważ prowadzą do rozkładu substancji organicznych na proste związki.
           Technologie stosowane przez firmę wdrażane są z powodzeniem w oczyszczalniach do poprawy parametrów ścieków oczyszczonych i zmniejszania ilości osądów, do likwidacji odorów, biodegradacji lagun osadowych, gnojowicy oraz zlewisk nieczystości, do likwidacji odpadów tłuszczowych, kompostowania oraz usuwania węglowodorów z ziemi.
        Firma wykonuje również projekty modernizacji oczyszczalni ścieków, rekultywacji zanieczyszczonych terenów. Zajmujemy się wdrażaniem technologii kompostowania osadów ściekowych, ekspertyz, opinii oraz ocen oddziaływania różnego rodzaju obiektów na środowisko.
          Prowadzimy też działalność handlową. W ofercie naszej znajdują się urządzenia do zbierania i separacji olejów i benzyn z powierzchni wody. Urządzenia te wykorzystywane są w rafineriach, walcowniach, elektrowniach i ciepłowniach, zakładach tłuszczowych, lotniskach, stoczniach oraz mniejszych zakładach mających problemy z olejami.
          W zakresie wdrażania technologii biodegradacji oraz nowoczesnych technik separacji olejów współpracujemy z firmami angielskimi i irlandzkimi.

           Bio-Ecology Services od dziesięciu lat jest uczestnikiem, odbywających się corocznie w Poznaniu, Targów ekologicznych POLEKO. Jest również organizatorem konferencji naukowych i szkoleń w zakresie, omawianej powyżej, tematyki. Firma nasza ściśle współpracuje z Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej i jest jego członkiem wspierającym.

O FIRMIE